LEGO® Serious Play®In 2019 heeft registratie plaatsgevonden als Certified Facilitator of the LEGO SERIOUS PLAY Method and Materials.

LEGO® serious play® (LSP) is een methode voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, ondernemerschap en innovatie. De methode draagt bij aan nieuwe samenwerking tussen medewerkers, een positieve dynamiek, krachtige inzichten en meer plezier. Het bouwen aan verbeteringen en omgaan met veranderingen krijgt inhoud en zorgt voor een nieuwe energie met een blik gericht naar de toekomst.

LEGO® was, ruim twintig jaar terug, zelf de eerste organisatie die gebruik maakte van de LEGO® Serious Play® methode als strategische interventie. Destijds om toekomstscenario’s uit te bouwen. Nog steeds wordt de methode daarvoor benut: Voor het ontwikkelen van visie. En in de loop der jaren zijn er talloze toepassingen bij gekomen. Centraal staat echter altijd het ontsluiten van organisatie-intelligentie.

Afhankelijk van de duur van een workshop en het aantal deelnemers loopt het resultaat uiteen in diepte en impact. De sessies bieden een blijvende leerervaring. Onder andere door het enthousiaste samenzijn en spelen met andere deelnemers. Wat komt daar allemaal bij kijken? Elke aanwezige betrekken. Iedere opvatting doet er toe. Ik zet de verbeelding aan, op een manier die fun is.

Workshop persoonlijke identiteit en ontwikkeling

De workshop begint met de basisvaardigheden van LSP om inzicht te krijgen wat er allemaal mogelijk is met dit materiaal.

Vervolgstappen:

 • Ontwerp een model van je eigen identiteit zoals je bent vandaag (wie, wat waar).
 • Ontwerp een model zoals jij denkt dat anderen you zien.
 • Ontwerp een duidelijk en dwingend model zoals je zou willen zijn op je best en waar je naar streeft.


Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     4 uur (1/2 dag)

De workshops beginnen altijd met individueel bouwen. Met een aantal snelle oefeningen zorg ik dat iedereen zich comfortabel voelt met het bouwen en het maken van verhalen.Terwijl de workshop zich verder ontvouwt zien we de bouwwerken en verhalen steeds rijker worden. En ze krijgen meer diepgang. Tegelijkertijd zien we dat deelnemers meer gefocust en in flow raken.

Als facilitator leiden ik hen door verschillende bouwronden. Waarbij de deelnemers telkens hun verhalen uitwisselen. Ik geef daarbij bouwuitdagingen in rondes. Die leiden stap-voor-stap in de richting van de gewenste uitkomst van de workshop. Uiteindelijk zetten we daarbij ook de stap van individueel naar collectief bouwen. Zo komen we echt tot een gezamenlijk beeld van de gewenste uitkomst. Met de weg er naartoe.

Het gezamenlijke beeld krijgt aan het eind van de sessie een toelichting. Vaak herinneren deelnemers die nog lang.

Workshop Teambuilding light

De workshop begint met de basisvaardigheden van LSP om inzicht te krijgen wat er allemaal mogelijk is met dit materiaal.

Vervolgstappen:

 • Ontwerp een model van je eigen identiteit.
 • Ontwerp een model zoals jij denkt dat anderen you zien.
 • Op welke wijze werkt het team nu samen? De transformatie van een team-model naar een landschap.
 • Op welke wijze is het team met elkaar verbonden?


Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     4 uur (1/2 dag)

De voorbereiding van de workshop wordt in nauw overleg met u samengesteld. Vooraf verkennen de gewenste uitkomsten en het vertrekpunt van waaruit we de workshop organiseren. Hierna ontwerpen we de workshop op maat, sluiten daarbij aan op de dynamiek en ervaring van het team. Zo bepalen we de opbouw van de workshop en welke stappen we gaan zetten. 


Workshop Teambuilding Strategy

De workshop begint met de basisvaardigheden van LSP om inzicht te krijgen wat er allemaal mogelijk is met dit materiaal.

Vervolgstappen:

 • Ontwerp een model van je eigen identiteit.
 • Ontwerp een model zoals jij denkt dat anderen you zien.
 • Op welke wijze werkt het team nu samen? De transformatie van een team-model naar een landschap.
 • Op welke wijze is het team met elkaar verbonden?
 • Op welke manier deden we ons werk en wat waren de richtlijnen voor onze besluiten?
 • Toekomstige gebeurtenissen beïnvloeden het landschap. 
 • Wat leren we hiervan en hoe kunnen we onze leidende principes hiervan afleiden.
 • Reflectie op je persoonlijke identiteit.


Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     8 uur (1 dag)


Workshop mogelijkheden


Workshop ontwikkeling van ideeën
Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     4 uur

Workshop gezamenlijke visie
Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     6 uur

Workshop waarden en normen
Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     4 uur

Uw Workshop !


Workshop strategie ontwikkeling

De workshop begint met de basisvaardigheden van LSP om inzicht te krijgen wat er allemaal mogelijk is met dit materiaal.

Vervolgstappen:

 • Ontwerp een model van de kernwaarden van het bedrijf/onderneming.
 • Wat zijn de ambities voor een toekomstige identiteit?
 • Hoe kijken anderen naar jou bedrijf/onderneming?
 • Ontwerp voor een gezamenlijke identiteit.
 • Ontwerp een landschap met daarbij factoren van jou of derden die invloed uitoefenen op het bedrijf / onderneming.
 • Maak verbindingen in het landschap.
 • Speel een what-if scenario.
 • Wat leren we hiervan en hoe kunnen we onze leidende principes hiervan afleiden.


Aantal:  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Duur:     12 - 16 uur (1,5 - 2 dagen)

Tarieven

Soort                                               Prijs                                  Extra kosten              Extra kosten           Extra kosten
                                                         (excl. BTW)                      Reizen                        Materiaal                 Voorbereiding €  p/uur (excl. BTW)

Workshop 4 uur                             € 1.000,=                            € 0,35 p/km               € 100,=                      75,=
Workshop 6 uur                             € 1.250,=                            € 0,35 p/km               € 100,=                      75,=  
Workshop 8 uur                             € 1.500,=                            € 0,35 p/km               € 100,=                      75,=  
Workshop 12 uur                           € 2.000,=                           € 0,35 p/km               € 150,=                       75,=  
Workshop 16 uur                           € 2.500,=                           € 0,35 p/km                € 150,=                      75,=  
Uw Workshop LSP !                       Maatwerk
                                                                                  
Voor werkzaamheden in de gemeente Montfoort worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Kosten voor de voorbereidingsuren worden in rekening gebracht indien van toepassing.