Organisatieadvies

Dit advies richt zich vooral op de (door)ontwikkeling van een organisatie. Voor complexe vraagstukken is maatwerk altijd mogelijk.

Strategieontwikkeling

Mogelijke onderwerpen en beleidsvoornemens voor het bepalen van een strategie zijn te veel in aantal om op te noemen. Doorgaans streeft men naar een compact document met de belangrijkste punten. Dit plan is niet alleen intern bedoeld. De identiteit, het merk en de eigen reputatie naar buiten toe zijn ermee gebaat.


Het programma kan bestaan uit:

 • Validatie van de huidige visie en missie
 • Uitvoeren van een SWOT-analyse
 • Prioriteren en keuzes maken
 • Uitzetten van contouren voor de realisatie van de strategie


Voorafgaan zal een intake plaatsvinden.
Gemiddeld programma is 1 dag (8 uur).

Stakeholder-analyse

Met een stakeholderanalyse breng je alle stakeholders (belanghebbenden) rond je organisatie in beeld, en kijkt waar hun belangen liggen, en hoe je daarmee om kunt of moet gaan. De stakeholders zijn mensen, groepen en organisaties die beïnvloed worden door of invloed hebben op jouw organisatie. Een stakeholderanalyse hoef je niet elke dag uit te voeren, maar het is een dynamisch plaatje. Als je het plaatje van de stakeholderanalyse hebt, word je strategie duidelijker en zie je nieuwe kansen voor innovatie. 


Het programma kan bestaan uit:

 • Vaststellen wat zijn stakeholders en op welke wijze worden zij betrokken
 • Uitvoeren van een stakeholder-analyse
 • Communicatie bewustwording en gedrag
 • Opstellen van een basis voor een Stakeholder Engagement plan


Voorafgaan zal een intake plaatsvinden.
Gemiddeld programma is 1 dag (8 uur).

Organisatieveranderingsprocessen

Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel organisaties slagen er niet in de uitkomsten te behalen die zij nastreven. Het in kaart brengen van het veranderingsvermogen van organisaties en op grond daarvan plegen van interventies in veranderingsprocessen kunnen positief bijdragen aan het verloop en de afronding van veranderingsprocessen.

Het programma kan bestaan uit:

 • Vaststellen wat de aanleiding is voor de verandering
 • Geplande en ongeplande verandering
 • Veranderingsstrategieen
 • Het proces van verandering: de verandercyclus
 • Doorlopen van de cyclus


Voorafgaan zal een intake plaatsvinden.
Gemiddeld programma is 1 dag (8 uur).

Uw Organisatieadvies !

Tarieven

Soort                                                                       Prijs per uur (excl. BTW)               Extra kosten             Extra kosten

Strategieontwikkeling                                           € 75,=                                                 € 0,25 p/km                Materiaalkosten
Stakeholder-analyse                                             € 75,=                                                 € 0,25 p/km                Materiaalkosten 
Organisatieveranderingsprocessen                   € 75,=                                                 € 0,25 p/km                Materiaalkosten  
Uw Organisatieadvies !                                         Maatwerk                  

Voor werkzaamheden in de gemeente Montfoort worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Materiaalkosten worden alleen in rekening gebracht indien van toepassing.
Prijs per uur betreft zowel voor de voorbereidingsuren als de training zelf.