Mindmappen

Mensen en bedrijven zijn altijd op zoek om efficiënter en effectiever te werken. Elke dag komt er zoveel informatie op ons af die je moet verwerken.

Module 0   Algemeen

 • Algemeen deel: De menselijke hersenen beschikken over een ongekende grote capaciteit en potentieel. U krijgt inzicht op welke wijze de hersenen werken en de drang van de de hersenen om beelden te completeren. De techniek van Mindmappen biedt die mogelijkheid. U maakt ook kennis met associatief denken.
 • Grondbeginselen: Woord en beeld zijn nauw aan elkaar verbonden. Via de opstap van associatief denken en de techniek van brainstormen wordt uiteindelijk de Mindmap gemaakt.
 • Structuur:  Hier worden worden de regels en aanbevelingen gegeven voor het optimaal toepassen van associatief denken en mindmappen.
 • Synthese: In de synthese worden de toepassingen van Mindmappen duidelijk; dit zijn onder andere keuzes maken, ideeën organiseren, creatief denken, geavanceerd brainstormen, het verbeteren van het geheugen en het creëren van een groepsgeest. 
 • Na het algemeen gedeelte zijn kan een keuze worden gemaakt uit de module A, B, C en/of D. Uiteraard kunnen ook alle modules gevolg worden. U kunt de workshop zelf samenstellen door bijvoorbeeld specifieke cases met Mindmappen uit te voeren


Aantal:  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
Duur:     2 uur

Module 1   Basisonderwijs groep 7 en 8

 • Deze module is speciaal voor het basisonderwijs met als doelgroep groep 7 of 8. De jongeren leren op een spannende en leuke manier Mindmappen en kunnen die techniek direct toepassen.
 • Tijdens het basisonderwijs moeten kinderen steeds meer lesstof verwerken. Zeker in groep 7 wordt de basis gelegd voor belangrijke toekomstige vaardigheden, kennis en ervaring. Daarbij komt dat de traditionele manier van aantekeningen maken (de liniaire vorm van standaard-aantekeningen) niet bij iedereen direct aanslaat. Veel kinderen zijn beeldend en visueel ingesteld en benutten de mogelijkheden van assosiatief denken. Met name kinderen met een dyslectie hebben veel baat bij Mindmappen omdat ze via een andere weg toch tot de oplossing komen.
 • De workshop gebeurt in een hoog tempo waarin geconcentreerd gewerkt zal worden. Een gemiddelde klassegrootte van 24 kinderen is ideaal. Vooral scholen die openstaan voor nieuwe technieken en experimenteren niet uitsluiten is dit een goede aanvulling op de competenties en de portfolio's van scholieren.Aantal:  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
Duur:     2 uur

Module 2   Directies / Managementteams

 • Een korte introductie van Mindmappen voor directies of managementteams. Er wordt een toelichting gegeven wat Mindmappen nu precies is, wat je ermee kan en op welke wijze deze techniek kan bijdrage aan de doelstellingen van de onderneming.
 • Directies en leidinggevenden willen kort en krachtig geinformeerd worden wat de toegevoegde waarde van een cursus, opleiding of workshop is. Mindmappen kan je gebruiken tijdens vergaderingen, besprekingen, brainstormsessies, productvernieuwing, reorganisaties, verhuizingen, procesverbeteringen, etc. Bij al die activiteiten levert Mindmappen een tijdsbesparing op van minimaal 20 tot 30%. De uitkomsten van de bijeenkomsten blijven beter aanwezig in de hoofden van de mensen. Het is een makkelijke techniek die goed aangeleerd moet worden en veel rendement oplevert. Na de introductie van deze module kunnen ondernemingen besluiten of ze verder willen gaan en of maatwerk gewenst is.
 • Inversteren in opleidingen, cursussen en workshop kost geld. Het is terecht dat beslissers eerst geinformeerd willen worden wat het rendement is van nieuwe technieken. Deze module geeft de mogelijkheid tot interactie en het stellen van kritische vragen.


Aantal:  Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers
Duur:     1 uur

Uw Mindmap Workshop !Module A   Persoonlijke toepassingen

 • In deze workshop krijgt u met de techniek van mindmappen meer inzicht in uzelf, uw behoeften, uw verlangens en uw doelen op de lange termijn. Naast vele voorbeelden zijn er korte en krachtige oefeningen. In de workshop komen de volgende drie onderwerpen aan bod: Zelfanalyse, persoonlijke problemen oplossen en de mindmap als agenda.
 • Zelfanalyse: De mindmap geeft u de mogelijkheid om een compleet beeld samen te stellen, die zo veel mogelijk van uw belangrijkste karaktereigenschappen en persoonlijke trekjes weergeeft. Het eindresultaat staat garant voor een objectieve kijk op de eigen persoon. Daarbij kan je ook derde vragen een bijdrage te leveren aan de zelfanalyse.
 • Persoonlijke problemen oplossen: De mindmap kan gebruikt worden om persoonlijke en onderlinge problemen op te lossen. Het vorig onderwerp, de zelfanalyse, spelen een belangrijke rol bij het oplossen van problemen. In dit deel wordt de nadruk gelegd op een specifieke karaktereigenschap of gewoonte die u zorgen baart. Het is van belang om de theorie en de toepassing van mindmappen goed te beheersen. Daarna kan het proces om problemen op te lossen worden doorlopen.
 • Mindmap als agenda: Tijdens de workshop leert u een nieuw soort agenda kennen, de revolutionaire mindmapagenda die u in staat stelt uw tijd in te delen volgens uw behoeften en wensen, in plaats van andersom.
 • De kwaliteit van het leven neemt toe als u de basiszaken in de hand heeft. Zelfkennis, maar ook zelfspot (lachen om jezelf) relativeert enorm en geeft energie voor de dagelijkse werkzaamheden. Soms confronterend en de wil moet er zijn om uzelf kwetsbaar op te stellen. Het eindresultaat is bevrijdend en spoort aan tot creativiteit en plezier in alledaagse dingen.


Aantal:  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
Duur:     2,5 uur

Module B   Gezinstoepassingen

 • Mindmappen binnen het gezin kan veel plezier bezorgen. Deze workshop kan zich tussen uitersten bewegen van amusument tot serieuze studie. Het is spannend, staat garant voor een uitdaging en bezorgt iedereen veel plezier. Het kan ook de banden binnen het gezin versterken.
 • De workshop kan bestaan uit verhalen vertellen met een mindmap. Het onderwerp wordt gekozen door het gezin en dit kan bijvoorbeeld een creatief sprookje zijn of de uitwerking van een droom. Deze activiteit is heel leuk om te doen en sterkt de creatieveteit van alle deelnemenrs. De uiteindelijke mindmap is een prachtig verhaal.
 • Om de efficientie van studeren met vijf- tot tienmaal te vergroten kan met behulp van de mindmaptechniek MMOST  (Mind Map Organic Study Technique) studeren binnen het gezin worden bevorderd. Hierbij is het van belang dat je alle technieken op een juiste wijze toepast. Spannend om te doen met een hoog rendement.
 • Mindmappen in gezinsverband heeft veel voordelen. De creativiteit van het hele gezin neemt ote, de studiesnelheid wordt verhoogd met het aantal deelnemende gezinsleden, verantwoorde gesprekken over de studiestof, het eigen maken van nieuwe kennisgebieden, een betere voorbereiding op examens die met groter succes worden afgeleg en een attitudeverandering richting scholing. Studeren wordt van straf tot plezier. Door de grote betrokkenheid tot elkaar zal de gezinsband hechter worden.

Aantal:  Afhankelijk van gezinsgrootte 
Duur:    6 uur

Module C   Educatieve toepassingen

 • De veranderingen in de wereld gaan in een razendsnel tempo. Scholieren en leerlingen moeten veel stof tot zich nemen en de kunst verstaan om de belangrijkste informatie te ontdekken. Binnen bedrijven is het adagium dat mensen nooit meer uitgeleerd zijn en de scholing doorlopend zal plaatsvinden. In deze module worden mogelijkheden geboden om hieraan tegemoet te komen. De module bestaat uit drie delen: Denken, lesgeven en een overkoepelende Mindmap maken.
 • Denken: in dit deel leert u een mindmap maken voor het schrijven van essays en verslagen. Zelfs een writer's block behoort tot het verleden. Daarnaast leer je een mindmap maken voor een examen, projecten en rapporten.
 • Lesgeven: Hier wordt kort ingegaan op de rol van de docent, Direct daarna wordt de doorstart gemaakt voor de toepassingen in het onderwijs zoals het voorbereiden van colleges, het maken van planningen, lessen en presentaties, examens en projecten. Tevens wordt aandacht besteed wat de meerwaarde kan zijn van mindmappen in het bijzonder onderwijs.
 • Een overkoepelende mindmap maken: Deze techniek is goed bruikbaar voor langdurige cursussen en studies. U leert op een andere manier aantekeningen maken om een boek samen te vatten en een mindmap te maken van lezingen, DVD's, video's, dvd's en films.
 • Denken, lesgeven, lessen volgen en studeren kost veel energie. Het is belangrijk die energie op een juiste wijze aan te wenden zodat plezier en motivatie aanwezig blijven. Met deze vaardigheden aan boord behoren de negatieve elementen zoals blokkades, angst, onzekerheid en spanningen al snel tot het verleden. Het toepassen van de techniek Mindmappen levert alleen maar voordelen op.
Aantal:  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
Duur:     2,5 uur

Module D   Zakelijke toepassingen

 • Professionals vervullen op een dag vaak meerdere rollen. Het ene moment zitten ze in een bespreking en een paar tellen later verzorgen ze een presentatie, vervullen de rol van een coach of moeten geconcentreerd onder tijdsdruk een verslag opleveren. Deze module verzorgt technieken voor enkele van die rollen. Er wordt ingegaan op mindmappen die gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten, presentaties en management in het algemeen. De module wordt afsloten met mindmappen op de PC.
 • Bijeenkomsten: Het is van belang dat tijdens bijeenkomsten iedere deelnemer de zienswijze van anderen begrijpt. Zeker als daarbij besluiten worden genomen. Als voorzitter kan je hierbij een dubbele rol spelen als je de techniek van mindmappen hanteert namelijk die van regiehouder als meedenker. 
 • Presentaties: Een presenatie is een belangrijk hulpmiddel om een boodschap over te brengen naar het publiek. In dit deel worden de kneepjes van het vak geleerd zonder dat je angst hoeft te hebben moment.
 • Manamgement: Mindmappen is een oplossing voor het feit dat mensen 80% van het geleerde binnen 24 uur weer is vergeten. Het van tijd tot tijd nalezen van mindmaps met bepaalde intervallen, garandeert det het geleerde niet alleen door het brein wordt vastgehouden, maar ook wordt gebruikt. Alle vaardigheden zoals besluiten nemen, het ordenen van eigen en andermans ideeen, het bevorderen van creativiteit, analyseren, problemen definieren en oplossen, tijdsindelingen maken, zijn essentieel voor succesvol management. In dit deel worden alle toepassingen van mindmappen samengevat in een managementcontext.
 • Mindmappen op de PC: Software biedt de makers van mindmaps nieuwe en fascinerende mogelijkheden. U kunt op deze wijze snel een mindmap met elkaar delen of de mindmapgegevens exporteren naar WORD, EXCEL, POWERPOINT, PROJECT, VISIO en OUTLOOK. De digitale inkt kent bijna onbeperkte mogelijheden. In dit deel een uitleg van een van de meest gebruikte softwarepakketen die minmappen ondersteunt.
 • Het gebruik van mindmappen kent zoveel voordelen voor het management dat het niet nodig is om een totale opsomming te geven. Wat managers aansprekeekt is: tijdswinst, makkelijk te leren, optimaal delen van informatie, sluit aan bij het menselijk denken, kan altijd toegepast worden zowel handmatig als digitaal en is leuk om te doen. Mindmappen een must voor elke manager en elke onderneming.


Aantal:  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
Duur:     2,5 uur

Tarieven

Soort                                                                                   Prijs per persoon (excl. BTW)              Extra kosten               Extra kosten

Module 0                                                                             € 20,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten
Module 1                                                                             € 20,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten
Module 2                                                                             € 35,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten 
Uw Mindmap Workshop !                                                 Maatwerk                                   
Module A   (in combinatie met Module 0)                     € 20,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten
Module B   (in combinatie met Module 0)                     € 35,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten
Module C   (in combinatie met Module 0)                     € 20,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten
Module D   (in combinatie met Module 0)                     € 20,=                                                         € 0,25 p/km                 Materiaalkosten

Voor werkzaamheden in de gemeente Montfoort worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Materiaalkosten worden alleen in rekening gebracht indien van toepassing.
Voor het ontwikkelen van een Mindmap Workshop op maat wordt  € 25,= per uur in rekening gebracht.